Qué estás buscant?

Projectes i Activitat del Centre Ocupacional

ACTIVITATS DE SALA

Estimulació Cognitiva

Creada per a treballar les principals funcions cognitives per tal de potenciar i mantenir el màxim de temps l’estat de l’usuari, utilitzant diferents metodologies d’accés per a aconseguir els   objectius proposats per a cada un d’ells.

 

 

 

Estimulació Global i Multisensorial

Orientada a connectar els usuaris amb el seu entorn més immediat i amb el seu propi cos, mitjançant l’exploració, els sentits, la percepció i la identificació de les pròpies sensacions i   emocions.

 

 

 

Espai d'Art

Elaboració d'objectes amb materials variats amb la finalitat de crear productes de qualitat (caixes de fusta, bijuteria, marcs de fotos, objectes de decoració, agendes, sabons, etc.) i al   obtenció d'na petita gratificació econòmica. Es fomenta el treball en equip, adquirir un ritme de treball i la capacitat de decisió.

 

 

 

Espai Revista

Activitat enfocada a potenciar l’opinió dels nois i noies sobre l’actualitat del món que els envolta des de la reflexió i amb capacitat de crítica i de síntesi.

 

 

 

 

Grup Disseny Gràfic

Espai destinat a proporcionar eines inclusives d’ocupació amb l’objectiu d’adquirir els mitjans necessaris per al desenvolupament personal, tècnic i de tipus pre-laboral en el disseny gràfic i en l’edició de vídeos.

 

 

 

PROJECTES

De Tu a Tu

Projecte que té com a objectiu final poder treballa les habilitats socials bàsiques, tot dotant als beneficiaris del projecte de competències  funcionals  per així contribuir a normalitzar la participació en les situacions i activitats de la vida diària, adequades a la seva edat i interessos. D'aquets manera és potencia el concepte d'autodeterminació (dirigir el seu propi pla de vida, prendre decisions, adquirir responsabilitats...), com el treball en la coneixença, assimilació i la gestió de les emocions.

Comunica-t

Projecte que treballa l'accés i l'ús de la comunicació des d'un punt de vista integratiu i adaptat a cada usuari, per accedir de manera coherent i àgil a les converses que s'estableixin amb companys, familiars i altres persones de l'entorn.

comparteix...
Últimes notícies
Congrés de la Paràlisi Cerebral 2017, celebrat el passat 13 i 14 d'octubre a MadridLlegir més

El nostre Facebook

Visita el nostre Youtube