Qué estás buscant?

Activitats Complementàries i Projectes d'IRPF

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Autogestors (Red de Ciudadania  Activa)

Grup integrat per persones usuàries del C.O, conjuntament amb alumnes de l’Escola que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb Paràlisi Cerebral facilitant la seva participació en les decisions que afecten les seves vides, com a principi fonamental de l’autodeterminació. 

 

 

 

Sortides de Proximitat

Setmanalment es realitzen sortides en petit grup amb l’objectiu de realitzar una exploració de l’entorn i treballar la inclusió social a la comunitat.  Des de poder comprar material per a Centre fins a visitar diferents espais, monuments o esdeveniments culturals de la ciutat… permetent que puguin gaudir d’aquestes sortides, la majoria de persones usuàries del Centre Ocupacional. 

 

 

 

PROJECTES d'IRPF

Gràcies als Projectes de Subvenció de l'IPRF, el Centre Ocupacional pot gaudir de figures professionals molt necessàries i que donen una qualitat a la tasca assistencial dels usuaris. Aquests projectes tenen una durada anual i això fa necessari renovar la seva sol·licitud cada any.

De Tu a Tu

Activitat conduïda per un Educador Social, on es treballen les habilitats socials, enteses com un conjunt d'hàbits (conductes, pensaments i emocions) que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb els altres i que afronti i respongui de manera efectiva i adaptativa, les demandes del seu entorn social

 

 

 

Logopèdia

La figura del Logopeda treballa des de dos aspectes fonamentals

Alteracions de la parla: En diferents grups de treball es busca aconseguir, dins les possibilitats de cada persona usuària, una correcta articulació del llenguatge amb activitats de respiració fonació, ressonància, articulació i prosòdia.

Alteracions en la deglució: Valoracions instrumentals i objectives de la deglució per valorar la presència de disfàgia, tractament amb MNES (estimulació elèctrica neuromuscular), adaptacions de dieta, textura, utensilis, coordinacions extrahospitalaries...

 

 

Infermeria

Amb la figura de la Infermera al centre es treballa per a resoldre aquelles situacions de caràcter urgent que puguin esdevenir-se en un moment determinat durant l’atenció diürna de l’usuari, per tal de minimitzar riscos i mobilitzar recursos sanitaris de la comunitat. Per altra banda, treballa de forma coordinada també amb la logopeda del centre per tal de controlar les ingestes i els valors nutricionals, així com el control de pes, davant casos on hi ha problemes de deglució secundaris al propi dany. 

 

comparteix...
Últimes notícies
La Junta directiva de l’ASSOCIACIÓ AREMI acorda fer un reconeixement públic al personal de la RESIDÈNCIA AREMI Llegir més
Ampliem el servei i acabem de posar en marxa el BAPS. El Banc de Productes de Suport del Centre per a l'Autonomia Personal SIRIUS-AREMI Llegir més
L’entitat financera ha recolzat 250 projectes socials a través del programa ‘Red Solidaria’, amb un import global superior als 1,25 milions d’eurosLlegir més

El nostre Facebook

Visita el nostre Youtube